Mems

The Blind Relief Association Nagpur’s

Mundle English Medium School

(Integrated)

South Ambazari Road, Opposite Government ITI College, Near Dikshabhumi, Nagpur

Executive Committe – Mems

Executive Committe

BLIND RELIEF ASSOCIATION COMMITTEE 2019-20

 
SR. NO. NAME DESIGNATION ADDRESS MOBILE NO.
1 SHRI. MAKARAND PANDHARIPANDE PRESIDENT WEST CENTRAL ROAD, DHANTOLI, NAGPUR 8793246247
2 SHRI. VINAY BAKHALE (C.A.) VICE PRESIDENT PRATIBHA’ TIKEKAR ROAD, DHANTOLI, NAGPUR 9823051795
3 ADV. VISHWAS BAXY VICE PRESIDENT NAGJI BHAI TOWN, SITABULDI, NAGPUR 9881717808
4 SHRI. JAYANT RANADE (C.A.) TREASURER FLAT NO. 401, MAIKRUPA, PLOT NO. 352, SHANKAR NAGAR, NAGPUR – 440010 9823011929
5 SHRI. NAGESH KANGE SECRETARY 27, MADHAV NAGAR, NAGPUR 9822753930
6 SMT. MINAKSHI THOMBRE JOINT SECRETARY 68, ATRAY LAY OUT, PRATAP NAGAR, NAGPUR 9373746613
7 SHRI. GAJANAN RANADE JOINT SECRETARY 42, WEST SAMARTH NAGAR, WARDHA ROAD, NAGPUR – 440015 9822943870
8 MRS. ANITA SHIRPURKAR MEMBER JANAKI’ KELIBAG ROAD, MAHAL, NAGPUR 992242102
9 SHRI. ATUL MOHARIR MEMBER 122, JAIPRAKASH NAGAR, NAGPUR 9422859796
10 SHRI. DHANANJAY BAPAT MEMBER N-88, BHARAT NAGAR, NAGPUR 9422101516
11 SHRI. PRASAD BARVE MEMBER 164, INDRAPRASTHA NAGAR, NAGPUR – 440022 7276051697
12 SHRI. PRASHANT VYAS MEMBER 48, ATRAY LAY OUT, PRATAP NAGAR, NAGPUR – 440022 9423681367
13 SHRI. SAISH PADHYE MEMBER 37, COSMOSPOLITION SOCIETY, SOMALWADA, NAGPUR – 440025 9225200505